سرویس تجسمی هنرآنلاین: آثاری از هنرمندان بنام در ساتبیز روز اول اکتبر برابر با نهم مهر ماه در هنگ کنگ چکش می‌خورند. در این حراج قریب به 140 اثر به فروش می‌رسد که می‌توان از مهم‎‌ترین آن‌ها به آثاری از دیوید هاکنی، سم فرانسیس و بنکسی اشاره کرد.

در حراج روز نخست ماه اکتبر، در ساتبیز هنگ کنگ اثری از ژائو چونیا یا قیمت پیشنهادی یک میلیون و 800 هزار تا دو میلیون و 800 هزار دلار هنگ کنگ، اثری از سم فرانسیس با قیمت پیشنهادی یک میلیون و 500 هزار تا 2 میلیون دلار هنگ کنگ، کاری از دیوید هاکنی یا قیمت پیشنهادی یک میلیون و 200 هزار تا دو میلیون و 200 هزار دلار هنگ کنگ، اثری از گئورگ کُندو با قیمت پیشنهادی یک میلیون و 200 هزار تا دو میلیون و 200 هزار دلار هنگ کنگ، کاری از نارا یوشیتومو با قیمت پیشنهادی دو میلیون و 400 هزار تا سه میلیون و 500 هزار دلار هنگ کنگ، کاری از بنکسی با قیمت پیشنهادی دو و نیم تا سه نیم میلیون دلار هنگ کنگ و اثری از کوزاما یایوی یا قیمت پیشنهادی یک و نیم تا دو و نیم میلیون دلار چکش خواهد خورد.

تصاویر این آثار را می‌بینید:

1

اثری از ژائو چونیا یا قیمت پیشنهادی یک میلیون و 800 هزار تا دو میلیون و 800 هزار دلار هنگ کنگ

 

2

اثری از سم فرانسیس با قیمت پیشنهادی یک میلیون و 500 هزار تا 2 میلیون دلار هنگ کنگ

 

3

کاری از دیوید هاکنی یا قیمت پیشنهادی یک میلیون و 200 هزار تا دو میلیون و 200 هزار دلار هنگ کنگ

 

4

اثری از گئورگ کُندو با قیمت پیشنهادی یک میلیون و 200 هزار تا دو میلیون و 200 هزار دلار هنگ کنگ

 

5

کاری از نارا یوشیتومو با قیمت پیشنهادی دو میلیون و 400 هزار تا سه میلیون و 500 هزار دلار هنگ کنگ

 

6

کاری است از بنکسی با قیمت پیشنهادی دو و نیم تا سه نیم میلیون دلار هنگ کنگ

 

7

اثری از کوزاما یایوی یا قیمت پیشنهادی یک و نیم تا دو و نیم میلیون دلار