به گزارش هنرآنلاین، هادی مظفری مدیر کل هنرهای تجسمی  گفت: مجتبی آقایی در چند دوره گذشته در جایگاه دبیر جشنواره تجسمی فجر زحمات بسیاری کشیده است و با توجه به کارنامه کاری و مستندات ادوار گذشته جشنواره، تلاش‌های وی قابل ستایش است. آقایی چندی پیش متن استعفای خود را نوشت و با توجه به تغییراتی که قرار است در شکل برگزاری و ساختار جشنواره رخ  دهد روز گذشته این استعفا پذیرفته و در رسانه‌ها اعلام شد.

مظفری گفت: دبیر جشنواره در این دوره با هماهنگی و نظر شورای سیاستگذاری جشنواره تجسمی فجر و نمایندگان رشته‌های هنری انتخاب خواهد شد. با توجه به تشکیل شورای سیاستگذاری و جلسات متعدد کاری که امیدواریم در این دوره شاهد تغییرات متفاوتی نسبت به گذشته باشیم، دبیر به انتخاب شورا تا چند روز دیگر اعلام می‌شود.  همزمان با معرفی دبیر جشنواره، دبیران بخش‌های مختلف جشنواره نیز اعلام خواهد شد.

یازدهمین جشنواره هنرهای تجسمی در بهمن امسال برگزارخواهد شد.

.