سرویس تجسمی هنرآنلاین: حراج ساتبیز هنگ کنگ در  30 سپتامبر برابر با هشتم مهر ماه آثاری تحت عنوان هنر مدرن چکش خواهد زد.

در این حراج اثری از یو جی با قیمت پیشنهادی 3 تا 5 میلیون دلار هنگ کنگ، اثری از زائو وو-کی با قیمت پیشنهادی 13 تا 20 میلیون دلار هنگ کنگ، اثری از پابلو پیکاسو با قیمت پیشنهادی 50 تا 70 میلیون دلار هنگ کنگ، اثری از نواین فان چان با قیمت پیشنهادی یک میلیون و پانصد هراز تا یک میلیون و 800 هزار دلار هنگ کنگ، دو اثر از چو تِه چون با قیمت‌های  پیشنهادی 50 تا 70 میلیون دلار و 18 تا 26 میلیون دلار هنگ کنگ و اثری از وو دایو با قیمت پیشنهادی 6 تا 10 میلیون دلار هنگ کنگ چکش خواهد خورد.

تصاویر آثاری از حراج 30 سپتامبر ساتبیز هنگ کنگ را می‌بینید:

1

اثری از یو جی با قیمت پیشنهادی 3 تا 5 میلیون دلار هنگ کنگ

 

2

اثری از زائو وو-کی با قیمت پیشنهادی 13 تا 20 میلیون دلار هنگ کنگ

 

3

اثری از پابلو پیکاسو با قیمت پیشنهادی 50 تا 70 میلیون دلار هنگ کنگ

 

4

اثری از نواین فان چان با قیمت پیشنهادی یک میلیون و پانصد هراز تا یک میلیون و 800 هزار دلار هنگ کنگ

 

5

اثری از چو تِه چون با قیمت پیشنهادی 50 تا 70 میلیون دلار هنگ کنگ

 

6

اثری از چو تِه چون با قیمت پیشنهادی 18 تا 26 میلیون دلار هنگ کنگ

 

7

اثری از وو دایو با قیمت پیشنهادی 6 تا 10 میلیون دلار هنگ کنگ