سرویس تجسمی هنرآنلاین: ساتبیز نیویورک قصد دارد آثاری از هنر معاصر آمریکایی را در دوم اکتبر چکش بزند.

در این حراج 137 اثر از جمله آثاری از هنرمندانی نظیر ویلارد له روی مِتکالف، ویلیام رابینسون، ویلیام مک لئود، ان. سی ویث و ... چکش خواهد خورد. در این حراج اثری از  ویلارد له روی متکالف با قیمت 150 تا 250 هزار دلار، اثری از ویلیام رابینسون لی با قیمت 250 تا 350 هزار دلار، اثری از ویلیام مک لئود با قیمت 150 تا 250 هزار دلار و اثری از ان.سی ویث با قیمت پیشنهادی 200 تا 300 هزار دلار چکش خواهد خورد.

تصاویر این آثار را می‌بینید:

 

1

اثری از  ویلارد له روی متکالف با قیمت 150 تا 250 هزار دلار

 

2

اثری از ویلیام رابینسون لی با قیمت 250 تا 350 هزار دلار

 

3

اثری از ویلیام مک لئود با قیمت 150 تا 250 هزار دلار

 

4

اثری از ان.سی ویث با قیمت پیشنهادی 200 تا 300 هزار دلار