سرویس تجسمی هنرآنلاین: حراج بونامز قصد دارد در حراجی که اولین روز اکتبر در هنگ کنگ برگزار می‌کند آثاری از هنر کلاسیک و معاصر چین را در قلمروهای نقاشی و کالیگرافی چکش بزند.

در این حراج  اثری از ژانگ داکین (1983-1899) با قیمت 580 تا 700 هزار دلار، اثری از فو بائوشی (1965-1904) با قیمت 510 تا 770 هزار دلار، کاری از خو بیهونگ (1953-1895) با قیمت 260 تا 380 هزار دلار و اثری از پو رو (1963-1896) با قیمت پیشنهادی  32 تا 45 هزار دلار چکش خواهد خورد.

تصاویر آثاری از این حراج بونامز را می‌بینید:

 

 

 

 

1

ژانگ داکین (1983-1899) 580 تا 700 هزار دلار

 

2

فو بائوشی (1965-1904) 510 تا 770 هزار دلار

 

3

ژانگ داکین (1983-1899) 360 تا 490 هزار دلار

 

4

خو بیهونگ (1953-1895) 260 تا 380 هزار دلار

 

5

فو بائوشی (1965-1904) 190 تا 320 هزار دلار

 

6

فو بائوشی (1965-1904) 150 تا 230 هزار دلار

 

7

پو رو (1963-1896) 32 تا 45 هزار دلار