گزیده ای از تجارب نقاشانه مرتضی خسروی طی دوره‌ای هفت ساله در گالری ایرانشهر به نمایش گذاشته شد.