به گزارش هنرآنلاین، محمد اله‌یاری؛ مدیرکل دفتر آموزش و توسعه فعالیت‌های فرهنگی وهنری وزارت فرهنگ وارشاد اسلامی گفت: این نشست به منظور حفظ، گسترش و افزایش بهره‌­وری ، رفع موانع و چالش‌های موجود در هنرستان­‌های هنرهای زیبای تحت پوشش وزارت فرهنگ وارشاد اسلامی برگزار می‌شود. 39 هنرستان هنرهای زیبای تحت پوشش وزارت فرهنگ وارشاد اسلامی در 24 استان فعالیت دارند.

اله‌یاری ادامه داد: در این نشست و برابر جدول زمانی مشخص، معاون امورهنری وزارتخانه ، معاون توسعه مدیریت و منابع وزارتخانه،  مدیر کل دفتر نوسازی و تحول اداری، مدیرکل دفترحقوقی و امور مالکیت معنوی، مدیرکل بودجه، اموراداری، استان‌ها و مدیر کل هنرهای نمایشی، مدیرکل هنرهای تجسمی، مدیرکل دفتر امور موسیقی، همچنین مدیرکل دفتر آموزش‌های فنی و حرفه‌ای وزارت آموزش و پرورش،  مدیرکل دفتر تالیف کتاب‌های درسی فنی و حرفه‌ای و کاردانش، ریس امور آموزش و پرورش عمومی و فنی حرفه‌ای وزارت آموزش و پرورش حضور خواهند داشت.