سرویس تجسمی هنرآنلاین، بشر منشأ پیدایش جهان را مادر می‌دانست. ایمان و اعتقاد به هسته مرکزی یا central core ابعادی وسیع در جهان دارد. کورا کلمه‌ای لاتین است که موضوع متن پدیدارشناسانه تصویری در آثار طوبی کهندانی است‌. متن تصویری طوبی کهندانی سرشار از استعاره است. او بدون قضاوت چالش‌های مفهوم مادر بودن در جهان معاصر را به زبان تصویر نشان می‌دهد. توانایی بی‌نظیر تکنیکی او از هوشمندی بی‌نظیرش حکایت دارد.

مسئله سقط جنین به حدی مهم است که یکپارچگی مهم‌ترین کشور جهان را به دو نیمه کرده است. این موضوع اختلاف اصلی دو حزب دمکرات و جمهوری خواه در آمریکا است.

در اولین نگاه تلاش طوبی کهندانی به خصوصی ساختن فضای مادر و فرزند محسوس است او حباب زیبایی را به مثابه محمل جهانی دو نفره در آثارش تکرار می‌کند. حباب نمادی ویژه است که حکایت از آسیب‌پذیری دارد، هرچند موقت اما این جهان دونفره وجود دارد.

مجموعه آثار نمایشگاه کورا هویتی بحث‌برانگیز دارند که در حوزه ذات‌گرایی وارد می‌شوند. کورا که از رساله تیمائوس افلاطون گرته‌برداری شده، به موجودیت نخستین و ذات بشر اشاره دارد و تعبیری به پیش از پدر بودن داشته است. البته نشانه‌شناس فرانسوی ژولیوا کریستوا نیز منظر ویژه‌ای را با توجه به اندیشه‌های خود ایجاد کرده است که می‌تواند به صورت کاملی در اختیار هنرمندی قرار گیرد و بر بلوغ اندیشه هنرمند بیافزاید.

سؤال‌های اصلی این پژوهش و منظر تصویری، بیشتر به تفویض اختیار به مادر در جهان معاصر اشاره دارد و اینکه جامعه آیا هنوز می‌تواند در تبدیل یک زن به مادر نقش پررنگی داشته باشد و یا زن آیا حاضر است با ختم‌ و از بین بردن مادری خود قداست اعطا شده به او را نادیده بگیرد. شاید نیز برعکس حتی با نبود شواهد قانونی و عدم ازدواج عرفی، مصرانه صاحب فرزند شود.

تابوی معصومانه و زیبای قداست مادرانه تا چه حد برای زنان معاصر شکستنی است؟ و آیا تقدیرگرایی که خاصیت جهان سنتی است می‌تواند توجیهی برای پذیرش فرزندی از جانب او باشد. یک زن در یک لحظه تغییر ماهیت می‌دهد و آیا او خود به نقش پذیرنده و مفعول‌گونه خود راضی است و اینکه با قدرت آن را پایان می‌دهد.

عنوان نمایشگاه تلاش دارد تا چالشی قدیمی را زنده سازد و از یکی از آثار بار بارا کروگر انتخاب شده است. نمایشگاه کورا سعی دارد، مفهوم مادر را از جهان سنتی تا مدرن و معاصر بازیابی کند.

شایان ذکر است، نمایشگاه "کورا بدن تو صحنه نبرد است" ‌تا 11 شهریور در گالری هوم ادامه دارد.