به گزارش هنرآنلاین، فروغ رنجبر هنرجوی هنرستان هنرهای زیبای دختران اصفهان،  مقام اول  کنکور هنر سال ١٣٩٧ را کسب کرد.

فروغ رنجبر متولد دی ماه  سال ١٣٧٨و هنرجوی رشته تحصیلی گرافیک هنرستان هنرهای زیبای دخترانه اصفهان بوده است.

دفتر آموزش و توسعه فعالیت های فرهنگی و هنری ضمن تبریک کسب این رتبه به این هنرجو، خانواده،  هنرآموزان و مدیر هنرستان هنرهای زیبای دختران اصفهان؛ برای این هنرجو موفقیت در تمام عرصه های زندگی و هنری را آرزو داریم.