سرویس تجسمی هنرآنلاین: در این گزارش تصویری آثاری از دنیس وُیتکِویچ، هنرمند و استاد دانشگاه دانشگاه ایالتی بولینگ گرین در اوهایوی آمریکا می‌بینید که میوه‌ها را سوژه‌ نقاشی‌های هایپررئال یا حادواقع‌گرایانه‌اش قرار داده است.

هایپر رئالیتی یا  فراواقعیت یا واقعیت حاد  که در فلسفه معاصر کاربرد دارد. حادواقع گرایی در نشانه شناسی و فلسفه پست مدرن استفاده می‌شود تا عدم توانایی انسان را در افتراق واقعیت از خیال توضیح دهد، خصوصا در فرهنگ‌های پست مدرن با تکنولوژی‌های در سطح پیشرفته. فراواقعیت مفهومی است برای توصیف راهی که آگاهی انسانی، واقعیت را در دنیایی که انبوه رسانه‌ها قادرند به هر اتفاق یا تجربه اصیل شکل دهند یا آن را فیلتر کنند، درک می‌کند. برخی از مشهورترین نظریه پردازان فراواقعیت ژان بودریار، آلبرت بورگمان، دانیل بورستین و اومبرتو اکو هستند.

بودریار به واسطه ایده‌هایی همچون وانموده (simulation) و ابرواقعیت یا واقعیت حاد (hyper-reality) شهرت یافت.

به باور بودریار در دوران مدرن، هنر، واقعیت را بازنمایی (Represent) می کرد. اما در دوران پست مدرن، این رابطه به هم ریخته و مرز واقعیت و بازنمایی (Representation) از بین رفته، و گاهی رابطۀ آن دو برعکس شده، و واقعیت تقلیدی از بازنمایی گشته است. و بازنمایی ها به جای بازنمایی از واقعیت، از همدیگر تقلید می کنند و به یکدیگر ارجاع می دهند. بودریار این شبکۀ بافته شده از بازنمایی های رسانه ها را ابرواقعیت می نامد.

گزارش تصویری گاردین از آثار دنیس وُیتکِویچ را می‌بینید:

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13