به گزارش هنرآنلاین، سیدمجتبی حسینی عصر دوشنبه 25 تیرماه، از نمایشگاه نقاشی ابراهیم گنجیان با عنوان "خلوت ازدار" در نگارخانه آتبین دین کرد.

در نمایشگاه خلوت ازدار، ابراهیم گنجیان با 10 نقاشی رنگ و روغن در نگاخانه آتبین حضور دارد. نقاش در این آثار، به طبیعت پرداخته است. "اِزدار" نام مازندرانی درختی است که به عنوان درخت آزاد شناخته می شود و عنوان نمایشگاه هم از همین نام گرفته شده است.