سرویس تجسمی هنرآنلاین: ساتبیز لندن در نظر دارد آثاری از هنرمندان ایرلندی را چکش بزند. این حراج 11 سپتامبر سال جاری برگزار خواهد شد. در این حراج ذی قیمت‌ترین اثر به جک.بی ییتس با قیمت پیشنهادی 300 تا 500 هزار پوند تعلق دارد.

در ساتبیز 11 سپتامبر همچنین اثری از جان لوک با قیمت پیشنهادی 80 تا 120 هزار پوند، کاری از جرالد دیلون با قیمت پیشنهادی 60 تا 80 هزار پوند و اثری از ریچارد توماس موی‌نان با قیمت پیشنهادی 1010 تا 150 هزار پوند چکش خواهد خورد.

این آثار را اکنون مشاهده می‌کنید:

1

اثری از جک.بی ییتس با قیمت پیشنهادی 300 تا 500 هزار پوند

 

2

اثری از جان لوک با قیمت پیشنهادی 80 تا 120 هزار پوند

 

3

اثری از جرالد دیلون با قیمت پیشنهادی 60 تا 80 هزار پوند

 

4

اثری از ریچارد توماس موی‌نان با قیمت پیشنهادی 1010 تا 150 هزار پوند