در نهمین حراج تهران که جمعه شب در هتل پارسیان آزادی در حضور بیش از هشتصد علاقه‌مند به هنر برگزار شد، چنانکه انتظار می‌رفت عنوان گران‌ترین اثر به تابلوی بزرگ و استثنایی سهراب سپهری تعلق گرفت که از سوی مجموعه خانواده گلستان به این حراج ارائه شد و پنج میلیارد و یکصد میلیون تومان چکش خورد.