در نهمین حراج تهران که جمعه شب برگزار شد، اثری از حسین زنده‌رودی دو میلیارد و 300 میلیون تومان و اثری دیگر از او به قیمت 300 میلیون تومان به فروش رسید.