سرویس تجسمی هنرآنلاین: بونامز لندن در حراجی که 27 ژوئن برابر با ششم تیر ماه برگزار می‌کند آثاری از هنرمندان پساجنگ را چکش می‌زند. در این حراج که با عنوان "هنر معاصر و پساجنگ" برگزار می‌شود آثاری از هنرمندان بنامی نظیر فرانک اوئر باخ و ژان دو بوفه ارائه خواهد شد.  

در حراج 27 ژوئن بونامز، اثری از فرانک اوئر باخ با قیمت پیشنهادی 800 هزار تا یک میلیون و 200 هزار پوند، ا ثری از گونتر اوکر با قیمت پیشنهادی 350 هزار تا 550 هزار پوند، کاری از ژان دو بوفه با قیمت 180 تا 250 هزار پوند، کاری از آرنولف رِینه با قیمت پیشنهادی 100 تا 150 هزار پوند، کاری از آلبرتو بوری با قیمت پیشنهادی 100 تا 150 هزار پوند و دو اثر از  ویتسک فانگور هر کدام با قیمت پیشنهادی 65 تا 85 هزار پوند چکش خواهد خورد.

 

تصاویر آثاری از حراج هنر معاصر و پساجنگِ معاصر را می‌بینید:

2

اثری از گونتر اوکر با قیمت پیشنهادی 350 هزار تا 550 هزار پوند

 

3

اثری از ژان دو بوفه با قیمت 180 تا 250 هزار پوند

 

4

اثری از آرنولف رِینه با قیمت پیشنهادی 100 تا 150 هزار پوند

 

5

اثری از آلبرتو بوری با قیمت پیشنهادی 100 تا 150 هزار پوند

 

6

اثری از ویتسک فانگور با قیمت پیشنهادی 65 تا 85 هزار پوند

 

7

اثری از ویتسک فانگور با قیمت پیشنهادی 65 تا 85 هزار پوند

1

اثری از فرانک اوئر باخ با قیمت پیشنهادی 800 هزار تا یک میلیون و 200 هزار پوند