به گزارش هنرآنلاین، تازه‌ترین نمایشگاه انفرادی سینا نظیری حسین پور با عنوان "نابهنگاهی" جمعه اول تیرماه در گالری سایه افتتاح می‌شود.

نظیری دراین باره گفته است: عنوان مجموعه حاضر "نابهنگامی" است. در واقع با قرار گرفتن عناصر نامتعارف، غیرمعمول، نامرتبط، ناموزون و ناهماهنگ به هماهنگی ، نظم ، معنا و مفهوم متفاوت و جدیدی دست پیدا کردن به‌گونه‌ای که در عناصر بکار برده شده آشنایی زدایی انجام شده است.

در این مجموعه سوژه‌های اصلی مهره‌های شطرنج است که در لباس و قامت زنان و مردان قاجار ظاهر گشته‌اند و از عناصر تزئینی و نمادها و نشانه‌های قدرت در آن‌ها استفاده شده است.اما مهره‌های شطرنج با قرار گرفتن در ظاهری متفاوت از یک بازی صرف تبدیل به عناصری کنش گر در آثار شده‌اند.

سایه‌ها اما در این آثار نقشی محتوایی دارند و حقیقت مجازی مهره‌ها و به گونه‌ای هویت اصلی آن‌ها را به ما نشان می‌دهند.

اما استفاده از عناصر نامتعارف و مؤلفه‌هایی چند معنایی می‌تواند ذهنیت مخاطب را درگیر ساخته و او را نیز در فکر، تأمل و اندیشه بیشتری فرو برد و معناهایی متفاوت را به ذهن بیننده متبادر سازد.

علاقه‌مندان به بازدید از این نمایشگاه می‌توانند تا 6 خرداد ماه همه روزه از ساعت 11 الی 20 به  گالری سایه واقع در خیابان کریم‌خان، خیابان سنایی، کوچه سیزدهم، پلاک 21 مراجعه کنند.