سرویس تجسمی هنرآنلاین: "فراسوى ماسک" عنوان آخرین نمایشگاه از تریلوژى على کوره‌چیان با موضوع ماسک است که از تاریخ ٧ تا ١٤ ماه جون در گالرى آرنا ١ سانتا مانیکا با تلاش مریم سیحون و مسعود نادر برپا شده است.

پروژه ماسک‌ها از سال ٢٠١٤ با پژوهش در خوشنویسی فارسى و دگردیسى آن به سبک "آرت نوو" یا هنر جدید آغاز شد و تا امروز به صورت سه‌گانه "تنهایی" در گالرى شیرین "براى چشم‌هایت" در گالرى ثالث و الگا ویمر نیویورک و "فراسوى ماسک" در آرنا ١ گالرى  لس آنجلس نمایش داده است.

استفاده از کالیگرافى فارسى بر روى مجسمه‌هاى کوره‌چیان نمادى از راز و رمزهاى عرفان ایرانى است و فرم‌هاى منحصر به فرد و مدرن او نمایانگر تاثیر گرفتن کوره چیان از فلسفه‌هاى اروپایی و غربى است.

على کوره‌چیان طراح، مجسمه ساز و معمار ایرانى است که سابقه چندین نمایشگاه گروهى و انفرادى و کسب جوایز معتبر داخلى و خارجى را در کارنامه خود دارد. او درباره مجموعه جدید خود گفت: من از طریق این سه نمایشگاه در واقع روایت ساده‌ای از زندگى روزمره خودم را به نمایش گذاشته‌ام. ماسک‌هاى مختلفى که هم از فرهنگ و ادب پارسى و هم از خاطرات و آموخته‌هاى کودکى من نشات گرفته است. همه دغدغه فردى من براى شناخت بهتر از خودم  و تکرار آن با صدایی به  بلنداى تجسم بخشیدن آنها در قالب هنر مجسمه بود.