هنرآنلاین : اکران فیلم اینترنتی توران خانم که به همت پدید اورندگان ان و با تلاشی فراگیر و خود جوش به یک رویداد تبدیل شده است ،برشی کوتاه ولی تاثیرگذار و عمیق از فعالیت های روزانه توران خانم در شورای کتاب کودک و فرهنگنامه کودکان و نوجوانان است وشاید واپسین ها .. .

دیدن و دوباره دیدن فیلم توران خانم به ما یاد اور میشود که با زیست اگاهانه و اندیشه ورز و افق دید جهانی و هویت ایرانی او اشنا شویم.

با دیدن و دوباره دیدن فیلم با تصویر توران خانم اغاز می کنیم  سفری بی پایان را ،لحظاتی با زندگی توران خانم پیوند می خوریم ،شادی هایش و غم هایش،از دست دادن ها و به دست اوردن هایش واگر دانش اموز مدرسه فرهاد بوده باشیم با فیلم به لحظات خوش در مدرسه  فرهاد می رویم و حضورمان را در حال فراموش می کنیم .

با دیدن ودوباره دیدن فیلم با گام های نه چندان جوان توران خانم از پله های شورا بالامی رویم ویاد دیگر فرهیختگان می افتیم وا شنا می شویم با ادبیات ناب کودکان ایران وجهان و به خاطرمان می ماند "که از غم بزرگ کاری بزرگ بسازیم "

با نفس های نه چندان عمیق توران خانم به طبقه فرهنگنامه کودک و نوجوان می رسیم که خود "کاری شد کارستان"و داستانی شد بی پایان و با دیدن فیلم یادمان می ماندکه فعالیتی داوطلبانه و عاشقانه چه می کند و یاد می گیریم از توران خانم که "دانشجوی تمام وقت" شویم برای باورها و ارزوهایمان .

IMG_20180612_230924

دیدن و دوباره دیدن فیلم توران خانم یاد اور بیش از پنج دهه تلاش مستمر و پایدار برای کودکان این سرزمین با طرح "چرایی ها"و پرسشهای"تازه" است.

دیدن فیلم توران خانم  یاداور چشمانی مهربان ولی نافذ و لبخندی همیشگی همراه با روحیه ای سپاسگزار و شکر گزار بانویی است که خود توانست سقفهای شیشه ای و پنهان را بشکافد .

همگی سهیم شویم در اکران فیلم اینترنتی توران خانم و سهیم شویم در سفری دوباره با توران خانم  جهت حمایت از شورا و فرهنگنامه کودکان و نوجوانان .

علاقه مندان می توانند جهت تهیه بلیت به نشانی زیر مراجعه کنند:

Hashur .com/ekran