سرویس تجسمی هنرآنلاین: ساتبیز از حراج "هنر سوئیس" در پنجمین روز ماه ژوئن برابر با 15 خرداد خبر داد. در این حراج که در زوریخ برگزار می‌شود 89 اثر چکش خواهند خورد. ساتبیز در میان آثار ذی قیمت این حراج به آثاری از فردیناند هولدر، مکس بیل، جیوانی جیاکومتی و دیه‌گو جیاکومتی اشاره کرده است.

در این حراج  اثری از فردیناند هولدر با قیمت پیشنهادی 800 هزار تا یک میلیون و دویست هزار فرانک سوئیس، اثری از مکس بیل با قیمت 200 تا 300 هزار فرانک سوئیس، کاری از جیوانی جیاکومتی با قیمت پیشنهادی 300 تا 500 هزار فرانک سوئیس واثری از دیه‌گو جیاکومتی با قیمت پیشنهادی 250 تا 350 هزار فرانک سوئیس چکش خواهد خورد.

تصاویر این آثار را مشاهده می‌کنید:

 

1

اثری از فردیناند هولدر با قیمت پیشنهادی 800 هزار تا یک میلیون و دویست هزار فرانک سوئیس

 

2

اثری از مکس بیل با قیمت 200 تا 300 هزار فرانک سوئیس

 

3

کاری از جیوانی جیاکومتی با قیمت پیشنهادی 300 تا 500 هزار فرانک سوئیس

 

4

اثری از دیه‌گو جیاکومتی با قیمت پیشنهادی 250 تا 350 هزار فرانک سوئیس