سرویس تجسمی هنرآنلاین: ساتبیز لندن اعلام کرده است که 209 اثر از هنرمندان روسی در حراجی که پنجم ژوئن برگزار می‌شود چکش خواهد خورد.

در ساتبیز لندن اثری از واسیلی ایوانکویچ با قیمت پیشنهادی 250 تا 350 هزار پوند، اثری از پاول چلچیو با قیمت پیشنهادی 250 تا 350 هزار پوند، اثری از ایوان کنستانتینویچ آیوازوسکی با قیمت پیشنهادی 180 تا 250 هزار پوند، اثری از کسنستانتین الکسویچ کورووین با قیمت پیشنهادی 150 تا 200 هزار پوند، اثری از الکساندر یاکولو با قیمت پیشنهادی 150 تا 200 هزار پوند و اثری از ولادیمیر فدورویچ استوزاروف با قیمت پیشنهادی 150 تا 200 هزار پوند روی میز حراج خواهند رفت.

پنج اثر ذی قیمت به انتخاب ساتبیز را مشاهده می‌کنید:

 

1

اثری از واسیلی ایوانکویچ با قیمت پیشنهادی 250 تا 350 هزار پوند

 

2

اثری از پاول چلچیو با قیمت پیشنهادی 250 تا 350 هزار پوند

 

3

اثری از ایوان کنستانتینویچ آیوازوسکی با قیمت پیشنهادی 180 تا 250 هزار پوند

 

4

اثری از کنستانتین الکسویچ کورووین با قیمت پیشنهادی 150 تا 200 هزار پوند

 

6

اثری از ولادیمیر فدورویچ استوزاروف با قیمت پیشنهادی 150 تا 200 هزار پوند