سرویس تجسمی هنرآنلاین: کریستیز نیویورک در حراجی با عنوان " هنرمعاصر و پساجنگ" آثاری از هنرمندان برجسته این قلمرو را چکش خواهد زد. این حراج روز 17 ماه مه برابر با 27 اردیبهشت ماه برگزار می‌شود.

بنا به اعلام سایت کریستیز در این حراج ذی قیمت‌ترین آثار متعلق به فرانسیس بیکن، اندی وارهول، ریچارد دیبنکورن و جف کونز است. کریستیز برای سه اثر از فرانسیس بیکن، اندی وارهول و جف کونز قیمتی پیشنهاد نداده است و بنا به رقم‌های پیشنهادی مجموعه داران این آثار را چکش خواهد زد. اما اثر ریچارد دیبنکورن با قیمت پیشنهادی 16 تا 20 میلیون دلار چکش خواهد خورد.

تصاویر این آثار را می‌بینید:

1

اثری از فرانسیس بیکن (1992-1909)

 

2

اثری از اندی وارهول(1987-1928)

 

3

اثری از ریچارد دیبنکورن (1993-1922) با قیمت پیشنهادی 16 تا 20 میلیون دلار

 

4

کاری از جف کونز (1955)