سرویس تجسمی هنرآنلاین: بونامز نیویورک در  حراجی با عنوان "هنر معاصر و پساجنگ" آثاری از هنرمندان برجسته قرن بیستم را چکش خواهد زد. در میان آثار این حراج اثری از هنرمند ونزئولایی، عیسی رافائل با بیشترین قیمت پیشنهادی یعنی 300 تا 500 هزار دلار، و دو اثر از ولسیچ فانگور و سم فرانسیس با قیمت‌های 200 تا 300 هزار دلار ذی‌قیمت‌ترینِ آثار هستند.

در این حراج همچنین اثری از آلفرد جنسِن (1981-1903) با قیمت پیشنهادی 150 تا 180 هزار دلار، اثری از شان اسکولی (1945) با قیمت پیشنهادی 150 تا 180 هزار دلار، کار دیگری از عیسی رافائل با قیمت 180 تا 220 هزار دلارو اثری از ویکتور واسارلی (1997-1906) با قیمت پیشنهادی 80 تا 120 هزار دلار چکش خواهند خورد.

 

تصاویر این آثار را ذیلا می‌بینید:

1

اثری از آلفرد جنسِن (1981-1903) با قیمت پیشنهادی 150 تا 180 هزار دلار

2

شان اسکولی (1945) با قیمت پیشنهادی 150 تا 180 هزار دلار

 

3

ولسیچ فانگور (2015-1922) با قیمت پیشنهادی 200 تا 300 هزار دلار

4

عیسی رافائل (2005-1923) با قیمت پیشنهادی 300 تا 500 هزار دلار

5

اثر دیگری از عیسی رافائل با قیمت 180 تا 220 هزار دلار

 

6

ویکتور وازارلی (1997-1906) با قیمت پیشنهادی 80 تا 120 هزار دلار

 

7

اثری از سم فرانسیس (1994-1923) با قیمت پیشنهادی 200 تا 300 هزار دلار