سرویس تجسمی هنرآنلاین: بونامز نیویورک اعلام کرده است که در پانزدهم ماه مه سال 2018 برابر با 25 اردیبهشت ماه در حراجی با عنوان "هنر مدرن و امپرسیونیستی" آثاری از هنرمندان برجسته این ژانر را به حراج می‌گذارد.

بر اساس اعلام سایت بونامز، ذی قیمت‌ترین آثار در این حراج 6 اثر از جیمز اِنسور (1949-1860)، مارک شاگال (1985-1887)، موریک دو ولامینیک (1958-1876)، کورت شویترس (1948-1887)، مارینو مارینی (1980-1901) و برنارد بوفه (1999-1928) است.

در حراج بونامز 15 ماه مه اثری از جیمز اِنسور با قیمت 300 تا 500 هزار دلار، اثری از مارک شاگال با قیمت پیشنهادی 150 تا 250 هزار دلار، اثری از موریک دو ولامینیک  با قیمت 100 تا 150 هزار دلار، اثری از کورت شویترس  با قیمت 80 تا 120 هزار دلار، اثری از مارینو مارینی  با قیمت پیشنهادی 100 تا 150 هزار دلار و کاری از برنارد بوفه با قیمت پیشنهادی 100 تا 150 هزار دلار چکش خواهد خورد.

تصاویر این آثار را در زیر می‌بینید:

 

0

اثری از مارک شاگال با قیمت پیشنهادی 150 تا 250 هزار دلار

 

1

اثری از موریک دو ولامینیک  با قیمت 100 تا 150 هزار دلار

 

2

اثری از کورت شویترس  با قیمت 80 تا 120 هزار دلار

 

3

اثری از مارینو مارینی  با قیمت پیشنهادی 100 تا 150 هزار دلار

 

4

اثری از برنارد بوفه با قیمت پیشنهادی 100 تا 150 هزار دلار