سرویس تجسمی هنرآنلاین: طراحی گرافیک، چگونه توانسته است از نقاشی منفک شود!؟ و چگونه است که یک طراح موفق گرافیک، الزاماً باید یک طراح زبردست، در نقاشی نیز باشد! جریان‌های باورآفرین در رویدادهای اجتماعی، فرهنگی، هنری، سیاسی، کدامند!؟ و طراح گرافیک چطور می‌تواند در رودررویی با این مفاهیم، یک اجرای "بصری" و "ایجازی" خوب بیافریند؟! و نیز آیا ایجاز! از جمله قدرت‌هایی است که در منفک شدن گرافیک از نقاشی، به‌عنوان یک قدرت ایجابی در گرافیک، بروز و ظهور پیدا کرده است؟!

گرافیک و گرافیست معاصر ایران، چگونه توانسته است، "ایماژ"، "کلاژ"، "ایجاز" و "حض بصر" را، در یک اثر گرافیکی درهم بیامیزد. و، از آن، در کوتاه‌ترین زمان و با گویاترین زبان، شاخص‌های معنایی، یک اثر گرافیکی را در زبان تجسمی بیآفریند؟!

رسیدن به چنین پاسخ‌هایی در شناخت مفاهیم گرافیک معاصر ایران، برخاسته از سؤال‌هایی بود، که مرا، به جستجو در پوسترهای بهزاد شیشه‌گران برد!

این عرصه و این‌چنین پیشرفت‌هایی که او، در خلق مفاهیم گرافیکی دارد، همه را می‌توان در یکایک پوسترهایش بازشناسی کرد! بهزاد شیشه‌گران، از جمله طراحان موفق گرافیک معاصر می‌باشد. که، سه عنصر اساسی، "صاحب سفارش"، "تهیه کننده"، "طراح و ایده‌پرداز"، و نیز، اجرای بسیار موفق، پوسترهایش را خود، به‌تنهایی عهده‌دار شده است؟! و این، از جمله، ویژه‌گی‌ها و ممیزه‌ی شخصیتی هنرمندی است مستقل، که در بیرون از دایره‌ی انتظارهای اقتصادی از خلق آثارش، در پیوندی عمیق با مخاطب و جامعه‌ی مصرف، خودش، آثارش را اینچنین خلق کرده است! او رویکردی فرهنگی دارد و از طریق طراحی پوسترهایش کالبد‌شکافی و جریان‌شناسی تحولات جامعۀ‌ی معاصر ایران را در روایتی صادق به آینده‌گان و به مخاطبان اکنون جامعه‌ی ایران و جهان، بازگو می‌نماید. تکنیک‌ها و رنگ‌های تمپلات او، هاشورهای تند و تاش‌های محکم او، در ساخت آفیش‌ها و پوسترهایی که بهزاد شیشه‌گران از مشاهیر و چهـره‌های کلاسیک و معاصر ادب و هنـر ایـران ساخته اسـت. گویای این حقیقـت است کـه او دانسته، با معناشناسی رنگ و با بکارگیری فرم، در سطوح و خطوطی نه ممتد، که بریده شده از هم، حجم‌هایی را با تیره روشن رنگ‌هایش بیافریند که این تصویر، در ترکیب‌های شایسته‌ای، بتواند، روح استوار و بلند "حکیم ابوالقاسم فردوسی" را که او، نیز بنا کرده است.

شیشه گران

کاخی بلند از سخن پارسی را ، هم‌شأن فضای اسطوره‌ای فردوسی در حکمت‌آفرینی زبان فارسی، در یک طراحی به حد مطلوب. و در نهایت ایجاز، بازآفرینی کند! این میزان از آگاهی در به‌کارگیری معنایی خط، سطح و رنگ و نور و حجم، در یک پوستر برخاسته از تجربه و اندوخته‌هایی است که تنها، در دستان طراح و خالق این آثار ناب در گرافیک معاصر ایران، می‌توان جستجو کرد. و، تنها از نگاه نافذ و خلاق بهزاد شیشه‌گران در گرافیک اکنون ایران است! که در ارائه‌ی پرتره‌هایی از "سعدی حکیم" و "تختی پهلوان" و دیگر مشاهیر و اسطوره‌ها ، آنگونه که در حافظه‌ی تاریخی او و مخاطبان او، نقش بسته‌اند. را اینچنین! در عینیت، بهزاد شیشه‌گران با خلاقیت‌های ایجازی‌اش آفریده است! آنچه، به‌نظر مستحکم و برخوردار از بیان قوی در پوسترهای اوست، همانا! مقایسه‌ی فرایندهای طراحی پیوند خورده‌ی شیشه‌گران با معانی بلند و سعی و کوششی است که او خواسته است تا مخاطب را به آنچه در ذهنش مشتاق است، تمرکز دهد. و نیز، در عین حال، او در بیان تصویری آثارش گذر می‌کند. از آنچه، جامعه را با خود به توقف و سکون خواهد برد!!

طراحی‌ها و پوسترهایی که در شبکه‌های اجتماعی منتشر می‌کند مخاطبان مشتاق را به معنای آفرینش‌های بصری خود فرامی‌خواند. این آثار خلاقه در هنر معاصر ایران نه به سفارش صاحبان سفارش ساخته شده‌اند! و نه به‌دلیل استعداد زیادی که در اندیشه و تفکر خلاقانۀ  بهزاد شیشه‌گران است!؟ بلکه، جوهر و پیدایش این آثار، همراه بوده است با تعداد چشم‌گیری از پوسترهایی که او در مقام صاحب سفارش و در مرتبه‌ای عالی از خلاقیت، برای مفاهیم و ارزش‌های متعالی جامعه‌ی امروز ایران  با اتکا به بنیان‌های فرهنگ کلاسیک سرزمینش این‌گونه ساخته است!! بهزاد شیشه‌گران در طراحی پوستر دستی قوی و یدی طولا و پیشینه‌ای بالغ بر پنج دهه دارد. او، معتقد است که طراحی برای نقاشی و طراحی برای پوستر دو مقوله‌ی کاملاً متفاوت نیستند و در عین حال کاملاً تنیده و پیچیده شده در یکدیگرند.

او، این تجربه را، مهارت می‌داند. که، هم در زمینه‌ی متن اثر، یعنی بر بوم اندیشه‌ای مخاطب باید با هر طرحی بنشیند! و هم، حافظه‌ی طراح باید موضوع مطرح شده در طراحی پوستر را شخصاً، خوب فهمیده باشد! بهزاد شیشه‌گران، تجربه‌هایش را شخصاً و همیشه، خودش با ادراک از کارهای طراحان خوب و بزرگ ایران و جهان به‌تنهایی به‌دست آورده است! چرا که با طراحان بزرگی در آثارشان زیسته! و در عین حال، خواسته تا خلاقانه، کار کند.

شیشه گران

پوسترهایش، صورت بیرونی استعدادهای خوبی هستند. که با بالاترین تیترها و با قدرتمندترین تصویرهای ایجازی، در هم ترکیب می‌شوند. تا موضوعات اجتماعی را در مقوله‌ای کاملاً هنرمندانه  و با قدرتی بسیار تأثیرگذار با مخاطبان درمیان بگذارند. این قدرت بیان، و این درک معانی عمیق، و این ساختن صورت ایجازی از معنا در پوسترهای بهزاد شیشه‌گران، اتفاق‌های ساده‌ای نیستند!

بلکه، ماحصل همه‌ی خمیرمایه‌های عجین شده، و نگاه‌های چندوجهی او هستند که مفاهیم عظیم اجتماعی، فرهنگی، هنری، سیاسی را، اینگونه بیان معنایی کرده است! که الزاماً، لازم است یک گرافیست همه‌ی آنها را به‌خوبی بشناسد. و داشته باشد. که بتواند آثارش را با این کیفیت بروز و ظهور دهد!                              

بهزاد شیشه‌گران، ابزار جدید و تکنولوژی‌های نو در خلق پوسترهایش را جذاب، زیبا و بدیع دانسته و پذیرفته و در پاسخ به فرضیه‌ی سرعت که در زندگی امروز امری اجتناب‌ناپذیر است. او بخوبی توانسته از این ابزار و امکانات برای سرعت بخشیدن به ارائه آثارش بهره جوید.

بهزاد شیشه‌گران، همواره و همیشه تا جایی که من او را می‌شناسم. اهمیت را بیشتر و بیشتر از پیش به طراحی در آثارش می‌دهد.

و طراحان بسیاری را نیز به این روش و استیل فراخوانده است! این قلم، معتقد است که در پوسترهای شیشه‌گران، رنگ و طرح، دو امر کاملاً مستقل هستند، و از حیث جنس و سنخ کار، با هم بسیار متفاوت‌اند! اما، در پوسترهای بهزاد شیشه‌گران مرز بین این دو عنصرکاملاً کم‌رنگ می‌شود. چرا که در پوسترهای بهزاد شیشه‌گران می‌توان آثاری را سراغ گرفت. که به‌عبارتی از رونویسی و کپی‌سازی‌های رایج در پوسترهای امروز کاملاً دور شده‌اند و به استقلال و به بیانی خاص در طراحی پوسترهای بهزاد شیشه‌گران رسیده‌اند!!

شیشه گران

هریک از جوامع در گذار از رویدادهایش تا رسیدن به مفهوم و حقیقت جامعه‌ی مدنی و دموکراتیک، هر روزه، حوادث و اتفاقاتی را در اندیشه‌ی آحادش تجربه می‌کند! و، همگام با این رویدادها، طراحان گرافیک و پوسترآفرینانی چون بهزاد شیشه‌گران نیز، حساب همه‌ی این مفاهیم و معنای بصری آن را در آرشیو خلاقیت‌های گرافیکی‌اش، حسابی باز، و جاری در فهم معنایی این رویدادها  خواهد داشت. و از همین روست. که او در این وادی نیز، با اعلام بی‌نیازی به وجود صاحبان سفارش، که درواقع همان دستگاه‌های فرهنگی جامعه‌ی معاصر ما هستند. با همتی هنرمندانه و با تعلق خاطر، و نه با تملق به دستگاه‌های بی‌عمل در حوزه‌ی  فرهنگ، این رویدادها را به‌خوبی انتخاب، آنالیز و در آسان‌ترین شکل ممکن، با خلق یک پوستر خوب، طرفداری‌های انسانی‌اش را از اصل وقایع و رویدادهای جامعه‌ی خویش بیان ساخته است و با ساخت یک اتوبیوگرافیک از هر واقعه، تأثیر آن را بر جامعه بیان، و با دعوت گرافیکی، افکار عمومی را به شناخت معنا و تأثیر حقیقی از وقایع آفرینش حوادث، فراخوانده است!

این قلم، در مقام مخاطب، همواره  ازجمله مخاطبان پروپا قرص آثار او، در بحث و گفتگوهای معنایی آثارش، بوده‌ام و راه را وقتی او در خلق اثرش گشوده است، من نیز، در همان مسیر برای فهم موضوع، طی طریق کرده‌ام! چه به شکل طرحی از یک سؤال! و چه به شکل یافتن پاسخی برای سؤال‌هایم که بهزاد شیشه‌گران در آثارش همواره خلق کرده است!! او تلاش می‌کند تا در ارائه‌ی صورتی بدیع از آثارش، نظرهای مختلف را، در نگاه به کارهایش، عمیقاً آگاه کند! و به این صورت است که می‌توان گفت، او می‌تواند از نظر طراحی و حتی ازنظر تصویرگری هم، یکی از خلاق‌ترین تصویرگران و طراحان پوستر معاصر ایران باشد!

چرا که، آثار او در عین حال که پیوستگی هایی در فرم و اجرا دارند. و، این نیز یک اصل اعتباری در خلاقیت های هنری است. زیرا که هرچه نظرها در بیان معانی و در پوسترها متفاوت تر باشند. طراح و مخاطب، نتیجه ی، بهتری را خواهند گرفت. چرا که بهزاد شیشه گران، روی همان معنایی که درست فهمیده است! در بیان تصویری آثارش تمرکز می کند! و، نیز، میداند. که، می خواهد مخاطبش هم ، این حقیقت بزرگ را، به همان بزرگی که هست، درست بفهمد!! و با حقیقت آن، معنای هر اثر هنری نیز، سنجیده شود!!

شیشه گران