سرویس تجسمی هنرآنلاین: ساتبیز قصد دارد در  حراجی که دوم ماه مه در لندن برگزار می‌شود آثاری از اساتید کهن دنیای غرب را به فروش برساند.

سایت ساتبیز نوشته است در این حراج نقاشی‌هایی از جئورجیوس جیکوبوس یوهانس با قیمت پیشنهادی 50 تا 70 هزار پوند، اثری از آدریان ایسنبرانت با قیمت پیشنهادی 30 تا 40 هزار پوند، کاری از جان فرانس وان بلومن با قیمت پیشنهادی 40 تا 60 هزار پوند، کاری متعلق به مکتب مادرید متعلق به قرن هفدهم با قیمت پیشنهادی 20 تا 30 هزار پوند و اثری از باجیو دانتونیو با قیمت پیشنهادی 15 تا 20 هزار پوند چکش خواهد خورد.

تصاویری از این آثار می‌بینید:

1

کاری از جئورجیوس جیکوبوس یوهانس با قیمت پیشنهادی 50 تا 70 هزار پوند

 

2

اثری از آدریان ایسنبرانت با قیمت پیشنهادی 30 تا 40 هزار پوند

 

3

کاری از جان فرانس وان بلومن با قیمت پیشنهادی 40 تا 60 هزار پوند

 

4

مکتب مادرید؛ متعلق به قرن هفدهم با قیمت پیشنهادی 20 تا 30 هزار پوند

 

5

اثری از باجیو دانتونیو با قیمت پیشنهادی 15 تا 20 هزار پوند