سرویس تجسمی هنرآنلاین: بونامز لندن قصد دارد در حراجی که 25 آوریل برابر با پنجم اردیبهشت‌ماه برگزار می‌کند، آثاری از هنرمندان بریتانیایی را چکش بزند.

در "حراج اسکاتلندی" آثاری از جان دونکان (1961-1874) با قیمت 70 تا 100 هزار پوند، لوئیس باوس ورث (1929-1856) با قیمت 20 تا 30 هزار پوند، آن ردپث (1965-1895) با قیمت 20 تا 30 هزار پوند، جان اردلی (1963-1921) با قیمت 20 تا 30 هزار پوند، جان ماکلاچلان (1957-1886) با قیمت 30 تا 50 هزار پوند و کاری از چارلز لیز (1880-1800) با قیمت پیشنهادی 150 تا 120 هزار پوند چکش خواهد خورد.

 

تصاویری از این آثار می‌بینید:

1

اثری از جان دونکان (1961-1874) با قیمت 70 تا 100 هزار پوند

2

اثری از لوئیس باوس ورث (1929-1856) با قیمت 20 تا 30 هزار پوند

 

3

کاری از آن ردپث (1965-1895) با قیمت 20 تا 30 هزار پوند

 

4

اثری از جان اردلی (1963-1921) با قیمت 20 تا 30 هزار پوند

 

5

کاری از جان ماکلاچلان (1957-1886) با قیمت 30 تا 50 هزار پوند

 

6

کاری از چارلز لیز (1880-1800) با قیمت پیشنهادی 150 تا 120 هزار پوند