محمدحسن داورزنی ضمن آرزوی سلامتی برای همه مردم ایران در آغاز سال نو، درخواست کرد مسئولین به نیازهای هنرمندان پیشکسوت توجه داشته باشند.