علی فریدونی عکاس باسابقه کشور آرزو کرد که سال 97 مردم‌سالاری در جامعه شکل بگیرد.