سرویس تجسمی هنرآنلاین: نخستین لندآرت گروهی به سرپرستی پویا آریانپور، پاییز 96 در قلعه تاریخی قوام زنگ نوش آباد اجرا شد. این پروژه به عنوان یک پیام به تمام شهروندان ایرانی برای آشتی و دوستی با طبیعت و مسئولیت همگانی برای حفظ منابع محیط زیست بوده است. پروژه "رادیکال 2 " توسط غزال زارع، الهام کاظمی و مهسا لیلابی در این مجموعه اجرا شد.

 غزال زارع در گفت‌وگو با هنرآنلاین توضیح داد: هر چیزی که در اطراف ما وجود دارد از طبیعت بی‌جان تا طبیعت آزاد و زنده، مطالعه کتاب، پژوهش‌ها، دیدن تصاویر صامت یا متحرک، همه و همه چه در سطوح ساده و چه پیچیده نیازمند به تمیز و تشخیص هستند. مسلما ذات تجربه بصری را نمی‌توان به وسیله عواملی چون ابعاد، اندازه، درجه و رنگ‌مایه تشریح کرد. اینها همان دلایل پرظرافتی هستند که انتخاب "لندآرت" را به‌ عنوان یک لحن تازه و یا گویش معاصر برایم مطلوب‌تر ساخت.

زارع درباره شکل‌گیری ایده این اثر گفت: طراحی و ایده‌پردازی در بیرون از شهر، برگرفته از کنش نیروهای ادراکی بود که در غالب یک گفتگوی درونی شکل می‌گرفت. حوزة مطالعاتی این پروژه، به یکی از تمدن‌های ایرانی دو دورة تاریخی بازمی‌گردد که از اهداف مهم آن نمایاندن مجموعه تجربیات برگرفته از تفکرات معنوی و ارتباط آن با قلمرو علوم دقیقه، مانند کسر انحصاری، محاسبه عدد پی (π)، جدول‌ها، مثلثات، مضرب‌های اعداد زوج و جذر گرفتن اعداد بوده است.

او ادامه دارد: به منظور شناسایی و بررسی چگونگی کاربرد علم و ریاضیات در زندگی، نگارگری اسلامی را در ادوار مختلف صرفا به‌خاطر کاربست جداول و تناسبات انتخاب کردم. ارتباط بین اندازه‌ها، رنگ‌ها و حد فاصل عوامل بصری متناوب در نگاره‌ها، ارتباط هنرمند را با جهانی فیلسوفانه و عارفانه مشخص‌تر می‌سازد.

زارع ادامه داد: خاکستریِ رنگ خاک، فواصل و جدول‌بندی‌ها در نگاره‌های این دوره بسیار مورد توجه است. در شن‌های بادی و رمل‌های کویر نیز ما با عدم قطعیت در ساختن اثر و عدم ضمانت در باقی ماندن بقایای آن مواجه شدیم که گونه‌ای شکیبایی و تأمل بیشتر را می‌طلبید. شکستن قانونی که نمایش را صرفا در فضای بسته پر اهمیت جلوه می‌داد و کوچیدن به طبیعتی که بی‌پروا و بی‌طرف است، آغازگر تعاملی نوین بین من و طبیعت شد.

زارع افزود: پس از آن در نظر گرفتن شرایط زیست‌-محیطی و اصولی چون فرهنگ بومی مناطق کویر، از موارد کلیدی و حساس بود که با تجزیه و تحلیل فراوان و مطالعه شرایط خاک، از طریق مشاهدات، گفتگو با کارشناسان منطقه کویر، بررسی نمونه خاک و بافت زمین که چند روز قبل از انجام رسمی پروژه آغاز و برنامه‌ریزی شده بود، صورت پذیرفت. هر چند پروژه در یک سال برنامه‌ریزی شد اما آغاز و بنیان پژوهش بر آن، از چهار سال گذشته آغاز شده بود.

او با اشاره به شرایط اجرای طرح گفت: خشکی هوا، کمبود امکانات رفاهی و فنی و ضبط پروژه ما را با مشکلاتی روبه‌رو می‌ساخت که به کمک بومیان منطقه و کارشناسان به بهبود شرایط پرداختیم. ضبط و ثبت پروسه کار، پیش از آن از طریق صدابرداری، عکاسی و تصویربرداری آغاز شده بود و در منطقه نیز ادامه یافت. کار نهایی دقیقا منطبق با همان ماکت‌های اولیه اجرا شد. دو مکعب به رنگ سفید و دیگری خاک در کنار یکدیگر قرار گرفتند و زوایای دو مکعب با دو قلعه باستانی سنجیده شد. شمال و جنوب و شرق و غرب، و چهار عنصر اصلی آب، باد، خاک و آتش و چهار دوره زندگی انسان از ابتدا تا پایان، با چهار ضلع مکعب‌ها عجین گردید.