سرویس تجسمی هنرآنلاین: موزه‌ باربرینی آثاری از ماکس بکمان، هنرمند آلمانی را به نمایش گذاشته است. این نمایشگاه از بیست و چهارم فوریه آغاز شده است و تا دهم ژوئن 2018 برپاخواهد بود.

ماکس بکمان (1950-1884) از مهم‌ترین نقاشان هنر معاصر آلمان است که او را بیش از همه از هنرمندان مطرح اکسپرسیونیستی برمی‌شمرند. او از پیشگامان جنبش عینیت نو است؛ هنری که در آن هنرمند به شکل حادی به احساسات درونی توجه می‌کند و به تا حدود زیادی از واقعیت بیرونی و عینیت فاصله می‌گیرد.

موزه باربرینی، در پوتسدام، مرکز ایالت براندنبورگ آلمان اعلام کرده است، در نمایشگاه آثار بکمان، مخاطبان می‌توانند مهم‌ترین آثار این هنرمند -که ذیل هنر عینیت نو طبقه بندی می‌شود- را مشاهده کنند.

1

3

4

6

7

8