سرویس تجسمی هنرآنلاین: در حراج آخر فوریه هنر سوررئالیستی در کریستیز لندن، کریستیز کارش را با عدد 35 میلیون و 729 هزار و 750 پوند پایان داد.

در این حراج آثاری از جمله چهار  اثر از رنه مگریت با قیمت‌های هفت میلیون و 208 هزار و 750  ، یک میلیون و 748 هزار و 750، 224750 و 320750 پوند، اثری از خوان میرو با قیمت یک میلیون و 448 هزار و 750 پوند، کاری از پیکاسو با قیمت هشت میلیون و 333 هزار و 750 پوند و اثری از پل کله با قیمت 248750 پوند چکش خورد.

 

5 اثر از حراج آثار سوررئالیست‌ها در کریستیز لندن:

1

اثری از خوان میرو با قیمت یک میلیون و 448 هزار و 750 پوند

 

2

کاری از پیکاسو با قیمت هشت میلیون و 333 هزار و 750 پوند

 

3

کاری از رنه مگریت با قیمت‌ هفت میلیون و 208 هزار و 750 

 

4

اثری از پل کله با قیمت 248750 پوند

 

5

اثری از رنه مگریت با قیمت یک میلیون و 748 هزار و 750 پوند