سرویس تجسمی هنرآنلاین: در حراج هنر پساجنگ و معاصر در کریستیز نیویورک که روز اول مارس برابر با دهم اسفند ماه برگزار شد آثاری با قیمت فرجامین 21 میلیون و 826 هزار و 125 پوند فروخته شد.

در این حراج آثار بسیاری از جمله از هلن فرانکنتالر، لوئیس نولسون و آلفونسو اُسوریو با قیمت‌های 162500، 300 هزار و 62 هزار و 500 پوند، آثاری از الکس کاتز، آلیس نیل و جورج باسلیتز با قیمت‌های 222 هزار، 275 هزار و 444 هزار و 500 پوند، یک اثر از آنسلم کیفر، و دو کار از ژان دوبوفه با قیمت‌های 100 هزار، 250 هزار و 432500  پوند و آثاری از اوا هس، سم فرانسیس و هانس هوفمان با قیمت‌های 81250، 852500 و 250 هزار پوند چکش خورد.

تصاویری از این آثار را مشاهده می‌کنید:

1

سه اثر از هلن فرانکنتالر، لوئیس نولسون و آلفونسو اُسوریو

 

2

سه اثر از الکس کاتز، آلیس نیل و جورج باسلیتز

 

3

یک اثر از آنسلم کیفر، و دو کار از ژان دوبوفه

 

4

سه اثر از اوا هس، سم فرانسیس و هانس هوفمان