سرویس تجسمی هنرآنلاین: حراج آثار امپرسیونیت و مدرن کریستیز ِ 27 فوریه که 53 اثر در آن چکش خورد، با قیمت نهایی  114 میلیون و 103 هزار پوند به کار خود پایان داد.

در این حراج آثار بسیاری از جمله دو اثر از پابلو پیکاسو و کاری از فرناند لگه با قیمت‌های دو میلیون و 48 هزار و 750، 392 هزار و 750 و یک میلیون و 928 هزار و 750 پوند، سه اثر از جورجیو موراندی با قیمت‌های یک میلیون و 28 هزار و 750 پوند، 848 هزار و 750 پوند و یک میلیون و 64 هزار و 750 پوند، اثری از فرناند لگه با قیمت 464 هزار و 750 پوند و دو اثر از پیکاسو با قیمت‌های 5 میلیون و 521 هزار و 250 و شش میلیون و 758 هزار و 750 پوند، سه اثر دیگر از  پیکاسو با قیمت‌های 1028750، 5858750 و یک میلیون و 568 هزار و 750 پوند و اثری از فرانسیس پیکابیا با قیمت سه میلیون و هشت هزار و 750 پوند چکش خورد.

 

12 تابلوی برجسته در این حراج را می‌بینید:

1

دو اثر از پابلو پیکاسو و کاری از فرناند لگه با قیمت‌های دو میلیون و 48 هزار و 750، 392 هزار و 750 و یک میلیون و 928 هزار و 750 پوند

 

2

سه اثر از جورجیو موراندی با قیمت‌های یک میلیون و 28 هزار و 750 پوند، 848 هزار و 750 پوند و یک میلیون و 64 هزار و 750 پوند

 

3

اثری از فرناند لگه با قیمت 464 هزار و 750 پوند و اثر از پیکاسو با قیمت‌های 5 میلیون و 521 هزار و 250 و شش میلیون و 758 هزار و 750 پوند

 

4

سه اثر دیگر از  پیکاسو با قیمت‌های 1028750، 5858750 و یک میلیون و 568 هزار و 750 پوند