جواد بختیاری که چند روزی است گالری "نقش و خط" را تاسیس کرده می‌گوید؛ قصد دارد این مکان را به یک مرکز فرهنگی و یک پاتوق هنری تبدیل کند. این گالری رویکردی را ترسیم کرده که در سال فقط ۵-۴ نمایشگاه جمعی از هنرمندان برجسته در حوزه‌های نقاشی، گرافیک، نگارگری و مجسمه‌سازی برگزار کند و بنا دارد در کنار نمایشگاه‌های گالری، فعالیت‌های گفت‌وگو محور هنر را نیز انجام دهد.