به گزارش هنرآنلاین، استاد نصرالله افجه‌ای چهره شناخته شده خط و نقاشی خط برای دومین بار و این بار با نگارش متنی با عنوان" تنگ نظران" از هنر علی شیرازی دفاع کرد و ایجاد برخی شائبه‌ها درباره آثار او را تلاش بیگانه برای تحقیر ایران قلمداد کرد.

او پیش‌تر در قالب بیانیه هشت استاد خوشنویس نیز به اصالت آثار علی شیرازی گواهی داده بود.

متن کامل استاد افجه‌ای بدین شرح است:

" خوشنویس به نام و معتبری داریم که امروزه مورد بی‌مهری عده‌ای چند قرار گرفته است: "استاد علی شیرازی" . ایشان دوره نهایی کار خود را در محضر استاد امیرخانی طی کرده‌اند، من در سال‌های گذشته این استاد خوشنویسی را یک پدیده قلمداد کرده بود. استاد علی شیرازی، قدری است در قلم‌های کلان و اصطلاحا پارویی‌؛ منظور از این سخن این نیست که دیگر کسی همچون او ماهر و زبردست نیست، اما اکنون بحث بر سر استاد علی شیرازی است که استاد بزرگی است و باید از بدگویی‌ها، تنگ نظری‌ها و زد و بندها درباره ایشان پرهیز کرد، با این کارها تاریخ را مکدر نکنیم، امثال امیرخانی‌ها، اخوین‌ها ، شیرازی‌ها، رسولی‌ها ، خروش‌ها و احصایی‌ها و دیگران باید با حرمت بمانند، همه این بزرگان یادگار دوران ما هستند؛ و همگی علیرضا عباسی‌های زمان ما هستند، ما نباید کار دشمن را آسان کنیم؛ بیگانه آرزو دارد خط، تاریخ، هنر، مورخ و کاشف را به نام خود ثبت کند و ایران را تحقیر کنند. اینان آبروی ایران هستند. نه، علی شیرازی تنها نیست."

گفتنی‌ست در پی شائبه‌افکنی‌های یک کانال هتاک تلگرامی درباره اصالت آثار علی شیرازی، هشت استاد برجسته خوشنویسی شامل غلامحسین امیرخانی، افجه‌ای، شیرچی، صادق‌زاده، ملک‌زاده، غلامی، فلسفی و بنی‌رضی در کنار 1500 خوشنویس از سراسر ایران از مقام هنری او دفاع کردند.