به گزارش هنرآنلاین، در ششمین جلسه از سلسله نشست‌های نمایش آثار و زندگی علی اکبر صادقی ، بررسی نشانه‌شناسی در نقاشی علی‌اکبر صادقی با حضور و سخنرانی بهمن نامور مطلق، حمیدرضا شعیری، احمد پاکتچی و مرتضی بابک معین در سالن اجتماعات موزه هنرهای معاصر تهران برگزار شد.

در این نشست بهمن نامور مطلق با اشاره به آثار صادقی گفت: نمایشگاه آثار علی اکبر صادقی و نمایش این آثار در موزه هنرهای معاصر تهران یک اتفاق بزرگ برای این دوره است و مطالعه این آثار می‌تواند بخشی از تاریخ هنر معاصر باشد. این آثار در سبک‌های مختلف و بسیار متنوع، گسترده و کم نظیر است.

در آثار صادقی با نشانه‌های اعتباری مانند خط و خوشنویسی و از طرف دیگر با نشانه‌های شمایلی و در یک فضای متنوع روبه رو هستیم.

حمیدرضا شعیری با موضوع نشانه‌شناسی آثار صادقی در این جلسه گفت: در آثار صادقی چهار عنصر هستی؛ زمین(خاک)، آب، آتش و هوا وجود دارد و روایت‌ها در آثار صادقی بازبینی، بازآفرینی می‌شوند و در هر اثر دوباره آن نشانه‌ها خودشان را پیدا کرده‌اند و این ارتباط وجود دارد و هیچ وقت قطع نمی‌شود.

همچنین مرتضی بابک معین با توجه به ویژگی‌های خاص آثار صادقی گفت: در آثار صادقی حرکت، پویایی و جنبش، ایستایی و یخ‌زدگی، صلح‌طلبی و جنگ ستیزی، نشانه‌های حماسی و جهان مدرن دیده می‌شود.

احمد پاکتچی در این نشست از منظر نشانه‌شناسی فرهنگی گفت: آثار علی اکبر صادقی مانند یک شطرنج پیچیده یا یک شطرنج فرهنگی است. صادقی در آثار خود از عنصر رنگ و بی‌رنگی، بود و نبود، تقابل خود و دیگران که از نشانه‌های فرهنگی است، استفاده کرده است.

در این نمایشگاه بیش از 200 اثر از آثارعلی اکبر صادقی به نمایش در آمده است. این نمایشگاه تا 25 فروردین ماه 97 برقرار است.