سرویس تجسمی هنرآنلاین: آثاری از هنرمندان برجسته هنر سوررئالیستی در حراج کریستیز چکش می‌خورند. این حراج در بیست و هفتم فوریه برگزار می‌شود و در آن آثاری از رنه مگریت، پابلو پیکاسو، پل دلوو، مکس ارنست، خوان میرو، آندره میسون، سالوادور دالی و ... چکش خواهند خورد.

در این حراج  چند اثر از  رنه مگریت از جمله اثری  با قیمت 6 میلیون و پانصد هزار پوند تا 9 میلیون و پانصد هزار پوند، اثری از پابلو پیکاسو با قیمت 3 تا 5 میلیون پوند، اثری  از مکس ارنست با قیمت 2 تا 3 میلیون پوند، اثری خوان میرو یا قیمت 2 تا 3 میلیون پوند، اثری از آندره میسون با قیمت 800 هزار پوند تا یک میلیون و دویست هزار پوند، اثری از سالوادور دالی با قیمت 500 هزار پوند تا 700 هزار پوند و اثری از پل دلوو با قیمت یک میلیون و پانصد هزار پوند تا دو میلیون و پانصد هزار پوند به فروش می‌رسند.

هشت اثر از شاهکارهایی که در حراج 27 فوریه کریستیز چکش خواهند خورد را می‌بینید:

1

اثر رنه مگریت با قیمت 6 میلیون و پانصد هزار پوند تا 9 میلیون و پانصد هزار پوند

 

2

اثری از پابلو پیکاسو با قیمت 3 تا 5 میلیون پوند

 

3

اثر مکس ارنست با قیمت 2 تا 3 میلیون پوند

 

4

اثر خوان میرو یا قیمت 2 تا 3 میلیون پوند

 

5

اثر رنه مگریت با قیمت یک میلیون و چهارصد هزار پوند تا 2 میلیون پوند

 

7

اثری از سالوادور دالی با قیمت 500 هزار پوند تا 700 هزار پوند

 

8

اثری از خوان میرو با قیمت 800 هزار پوند تا یک میلیون و دویست هزار پوند