عکس سعید صادقی از عملیات کربلای پنج با نزدیک به سه برابر رشد نسبت به قیمت پایه، حائز بالاترین جهش در هشتمین حراج تهران شد و هیجان خاصی به این رویداد هنری بخشید.