سرویس تجسمی هنرآنلاین، اسرافیل شیرچی، هنرمند خوشنویس نقد را عنصر مهمی در جامعه مدرن دانست و در این‌باره به خبرنگار هنرآنلاین گفت: بدیهی است که انتقاد حق مردم است لذا قطعا باید بستری فراهم شود که این نقدها به درستی دیده شود.

او اضافه کرد: حضور افراد فرهنگی که دارای کاریزمای بیشتری هستند باید در بین جوانان پررنگ شود تا این نسل جدید به درستی راهنمایی شوند.

این هنرمند تصریح کرد: ایرانیان با پشتوانه مدنی، فرهنگی و نیاکانی خود که متصل به خرد و‌ روشنایی هستند؛ نباید اجازه دهند تا انتقادات آنها وارد از هم گسیختگی فرهنگی، اجتماعی و سیاسی در دوران پرشتاب و تیز و تند روزگار بی‌خردی معاصر  شود.

شیرچی تصریح کرد: همگی باید از هر قشری و ‌هر مقامی، از شاهکار خداوند یعنی خرد، بهره‌مند شویم و مدد گیریم تا ایران عزیز به سمت روشنایی بیشتر  هدایت شود.

او انتقاد مردم را به حق دانست و گفت: انتقاد حق مردم است و باید سیاسیون در قدرت و دولت بستر انتقادی و پیشنهادی را فراهم کنند و از تعارف فاصله و چشم واقع‌بین را بگشایند تا جامعه از تلاطم و رنج نجات یابد.