سرویس تجسمی هنرآنلاین:  نقاشی‌های شاهکار عنوان حراجی است که ساتبیز در اول فوریه 2018 برگزار می‌کند. این حراج شامل آثار هنری خلق شده از سده چهاردهم تا قرن نوزدهم است و شامل 75 اثر می‌شود. در این حراج آثاری از نیکلاس لانسر، جان بروگل، جان ویجنانتس، تایزیانو ونچلیو معروف به تیسین  و دیه گو رودریگز و پیترو مارتیر نری  چکش می‌خورند.

در حراج اول فوریه ساتبیز نیویورک اثر نیکلاس لانسر در این حراج با قیمت یک میلیون و پانصد هزار تا 2 میلیون دلار، اثر جان بروگل  با قیمت پیشنهادی دو میلیون و پانصد هزار تا 2 میلیون و پانثد هزار دلار، کاری از جان ویجنانتس با قیمت تخمینی دو تا سه میلیون دلار، اثری از تایزیانو ونچلیو معروف به تیسین  با قیمت پیشنهادی دو تا سه میلیون دلار و کاری از دیه گو رودریگز و پیترو مارتیر نری  بت قیمت پیشنهادی 3 تا چهار میلیون دلار چکش خواهد خورد.

تصاویر این آثار را ببینید:

1

نیکلاس لانسر (یک میلیون و پانصد هزار تا 2 میلیون دلار)

 

2

جان بروگل (دو میلیون و پانصد هزار تا 2 میلیون و پانصد هزار دلار)

 

3

جان ویجنانتس (دو تا سه میلیون دلار)

 

4

تایزیانو ونچلیو معروف به تیسین (دو تا سه میلیون دلار)

 

5

دیه گو رودریگز و پیترو مارتیر نری (3 تا چهار میلیون دلار)