سرویس تجسمی هنرآنلاین: بعداز ظهر روز جمعه اول دی ماه پس از دو روز نمایش بیش از 50 اثر خوشنویسی متعلق به دوره‌های تاریخی و آثار معاصر از  هنرمندان برجسته و نامدار ایران، حراج باران با اجرای شهرام شکیبا در مجتمع سام سنتر تهران برگزار شد.

حراج با نمایش آثار تاریخی و کلاسیک آغاز شد و 19 اثر نفیس در این بخش به فروش رسیدند. رکورد فروش در این بخش متعلق به اثری از علی عسگر ارسنجانی مربوط به سده یازده بود که با قیمت پایه 200-250 میلیون تومان، به مبلغ 200 میلیون تومان فروخته شد.

اثر درویش عبدالمجید طالقانی متعلق به1150 ه.ق هم در جایگاه دوم قرار گرفت و با برآورد اولیه 80-95 میلیون تومان، به مبلغ 100 میلیون تومان چکش خورد.

رتبه سوم به اثری از محمد جواد زرین‌قلم متعلق به سده سیزده اختصاص یافت که با قیمت پایه 80-90 میلیون تومان، به قیمت 85 میلیون تومان فروخته شد.

اثر حسن زرین قلم متعلق به سده سیزده، به قیمت پایه 80-90 میلیون تومان برآورد شده بود و به مبلغ 80 میلیون تومان فروخته شد.

خط کوفی متعلق به دوران اولیه اسلامی، با برآورد قیمت پایه 20-30 میلیون تومان، به قیمت 20 میلیون تومان قیمت چکش خورد.

خط کوفی متعلق به سده پنجم، با قیمت پایه 22-25 میلیون تومان، به قیمت 22 میلیون تومان فروخته شد.

اثری از محمد هاشم اصفهانی متعلق به 1172 ه.ق، با برآورد قیمت 8 – 10 میلیون تومان، به مبلغ 10 میلیون تومان قیمت فروخته شد.

اثر میرزا احمد نیریزی متعلق به 1087 ه.ق، با قیمت پایه 40-50 میلیون تومان، به مبلغ 40 میلیون تومان فروخته شد.

اثر عبدالعلی اصفهانی متعلق به سده سیزده، با برآورد قیمت پایه 12-15 میلیون تومان، به مبلغ 12 میلیون تومان قیمت فروخته شد.

اثر حسن ابن علی نسا متعلق به سده سیزده، با قیمت پایه 30-40 میلیون تومان، به مبلغ 44 میلیون تومان فروخته شد.

اثر منسوب به ملا ابراهیم قمی متعلق به سده یازده، با برآورد قیمت 30-40 میلیون تومان، به مبلغ  36 میلیون تومان چکش خورد.

اثر منسوب به میرعلی هروی متعلق به سده 9، با قیمت پایه 25-35 میلیون تومان، به قیمت 27 میلیون تومان فروخته شد.

اثر محمد قاسم (میرزا کوچک) متعلق به 965 ه.ق، با برآورد اولیه 30-35 میلیون تومان، به قیمت 36 میلیون تومان فروخته شد.

اثر محمدحسین شیرازی متعلق به سده سیزده، با قیمت پایه 20-25 میلیون تومان، به مبلغ  20 میلیون تومان چکش خورد.

اثری از میرزا غلامرضا اصفهانی با قیمت پایه 30-40 میلیون تومان، به مبلغ 30 میلیون تومان فروخته شد.

اثری از محمد حسین عمادالکتاب با قیمت پایه 15-20 میلیون تومان، به مبلغ 15 میلیون تومان فروخته شد.

اثری از عبدالرحیم افسر متعلق به سده سیزده ، به همراه اثری از فرزندش فتح الله افسر، با قیمت پایه 20-22 میلیون تومان، به مبلغ 20 میلیون تومان قیمت فروخته شد.

اثری منسوب به میرحسین ترک متعلق به سده سیزده، با قیمت پایه 15-10 میلیون تومان، به مبلغ 10 میلیون تومان فروخته شد.

اثری از حسن زرین قلم متعلق به سده سیزده با قیمت پایه 30-40 میلیون تومان، به مبلغ 30 میلیون تومان فروخته شد.

دومین حراج آثار خوشنویسی باران در سام سنتر

در بخش هنرمندان معاصر 18 اثر به فروش رسید که بالاترین رکورد به اثری از محمد احصایی با قیمت پایه 160-180 میلیون تومان و فروش نهایی 160 میلیون تومان اختصاص یافت.

در رتبه بعدی اثری از رضا مافی قرار داشت که با قیمت پایه 35-45 میلیون تومان، به مبلغ 93 میلیون تومان فروخته شد.

رتبه سوم این بخش به اثر محمود زنده رودی اختصاص یافت که با قیمت پایه 80-100 میلیون تومان، به مبلغ 80میلیون تومان فروخته شد.

اثری از  غلامحسین امیرخانی با قیمت پایه 35-40 میلیون تومان به مبلغ 35 میلیون تومان فروخته شد. اثر دیگری از این هنرمند با قیمت پایه 40-45 میلیون تومان، به مبلغ 40 میلیون تومان فروخته شد.

اثری از عباس اخوین با قیمت پایه 30-35 میلیون تومان، به مبلغ 32 میلیون تومان فروخته شد.

اثری از علی شیرازی با قیمت پایه 25-30 میلیون تومان، به مبلغ 25 میلیون تومان چکش خورد.

اثری از امیر فلسفی با قیمت پایه 40-45 میلیون تومان، به مبلغ 40 میلیون تومان فروخته شد.

اثر مجتبی ملک زاده با قیمت پایه 40-45 میلیون تومان، به مبلغ 40 میلیون تومان فروخته شد.

اثری از علی اشرف صندوق آبادی با قیمت پایه 12-15 میلیون تومان، به مبلغ 13 میلیون تومان چکش خورد.

اثری از نوریا گارسیا ماسیپ با قیمت پایه 12-15 میلیون تومان، به مبلغ 12 میلیون تومان فروخته شد.

اثر احمد عبدالرضایی با قیمت پایه 15-17 میلیون تومان، به مبلغ 15 میلیون تومان فروخته شد.

اثر عبدالصمد صمدی با قیمت پایه 25-20میلیون تومان، به مبلغ 24 میلیون تومان فروخته شد.

اثر رضا بنی رضی با قیمت پایه 10-15 میلیون تومان، به مبلغ  10 میلیون تومان چکش خورد.

اثر یدالله کابلی خوانساری با قیمت پایه 15-17 میلیون تومان، به مبلغ 20 میلیون تومان فروخته شد.

اثر احمد پیله چی با قیمت پایه 12-10 میلیون تومان، به مبلغ 10 میلیون تومان فروخته شد.

اثری از فرامرز پیلارام با قیمت پایه 55-65 میلیون تومان، به مبلغ 60 میلیون تومان فروخته شد.

اثری از صادق تبریزی با قیمت پایه 18-20 میلیون تومان، به مبلغ 22 میلیون تومان چکش خورد.

 

دومین حراج آثار خوشنویسی باران در سام سنتر

بخشی از این حراج به لوازم جانبی خوشنویسی اختصاص داشت و سه قلمدان ارزشمند در این بخش چکش خورد.

قلمدان برنجی (قلم زنی با دوات دان) متعلق به سده یازده، با قیمت پایه 40-45 میلیون تومان، به مبلغ 92 میلیون تومان فروخته شد.

قلمدان لاکی اثر  آقا نجفعلی متعلق به سده سیزده، با قیمت پایه 40-45 میلیون تومان، به مبلغ 50 میلیون تومان چکش خورد.

قلمدان نقره (قلم زنی با دوات دان مطلا) متعلق به سده سیزده، با قیمت پایه 25-30 میلیون تومان، به مبلغ 45 میلیون تومان فروخته شد.

 

در پایان دومین حراج باران مبلغ کل فروش 1,755,000,000 تومان به ثبت رسید.

نخستین حراج باران سال گذشته با فروش دو میلیارد و ششصد و نه میلیون تومان از آثار خوشنویسی و نقاشی‌خط برگزار شد و اثری از میرعماد با قیمت ۶۰۰ میلیون تومان رکورد گرانترین اثر را به دست آورد.