سرویس تجسمی هنرآنلاین: نمایشگاه نقاشی فائزه افجه‌نیا جمعه سوم آذرماه در گالری شلمان برگزار می‌شود. این مجموعه که "نگاهی از درون" نام دارد شامل آثار فیگوراتیوی است که با اکریلیک و کلاژ روی بوم خلق شده‌اند. آیدین آغداشلو در یادداشتی درباره این نمایشگاه نوشته است:

نگاه هنرمند به جامعه و جهان اطرافش می تواند پوشیده و پنهان و لایه لایه باشد، یا مستقیم و عریان کننده و هشداردهنده...

هنر می‌تواند گزارش دهنده ی روزهای جاری و پرتنش و پرتب و تابی باشد که حق ها ادا نمی شوند و به جا نمی آیند...

هنر می‌تواند به یاد بیاورد، می تواند بی اعتنایی ها را به اعتنا تبدیل کند، می تواند انصاف بخواهد و بطلبد... و یا تندی کند.

هنر را در قالبی معین و محدود نمی شود منحصر کرد. در تنگنا نمی شود جا داد... و اگر هنرمندی دارد به مردمان ستم دیده و معنا باخته و درمانده اشاره می کند باید اشاره اش را دریافت و به آن دل سپرد... تا از یادمان نرود که نگاه، تنها نگاه ما نیست و برّ و بحر فراخ است و آدمی بسیار . اگر هنرمند اشاره ای می کند و می گذرد، اما اثرش نمی گذرد و می ماند... سال ها می ماند و می پاید ... و اگر ما بگذریم و درنگ نکنیم پای آثار هنرمندی که حرف درست و شریفی برای گفتن دارد، آن وقت جهان، جهان تلخ و بی حاصل و نا امید کننده ای می شود... جهانی می شود که دیگر در آن نمی توان به خوشی و سربلندی زیست کرد و به فراخناهای هنوز ناگسترده ی آن، چشم دوخت و نظاره کرد و شاد شد..

photo5791973723660725145

گفتنی است نمایشگاه " نگاهی از درون" 3 تا 8 آذرماه در گالری شلمان به نشانی میرداماد، نرسیده به شریعتی، رودبارغربی (جنوبی)، کوچه کاووسی، پلاک 27 برگزار می‌شود.