سرویس تجسمی هنرآنلاین: هنرمندان گرافیست ایرانی در پی حادثه غمبار وقوع زلزله در استان کرمانشاه، با طراحی پوسترهایی به ابراز همدردی با حادثه دیدگان پرداختند. در ادامه آثار تعدادی از این طراحان را مشاهده کنید.

زلزله کرمانشاهاثر: محمد ذاکری

 

زلزله کرمانشاهاثر: علیرضا عزیزی‌بهروز

 

زلزله کرمانشاهاثر: محمد طبخی

 

زلزله کرمانشاهاثر: علی مریخی

 

زلزله کرمانشاهاثر: خشایار تیموری

 

زلزله کرمانشاه‎اثر: محسن عامل

 

زلزله کرمانشاه‏‎اثر: پرستو حیدری

 

زلزله کرمانشاه‏‎اثر: محمد ردلانی

 

زلزله کرمانشاهاثر فرزاد ادیبی