سرویس تجسمی هنرآنلاین: گالری ملی ایرلند آثاری از نقاش اکسپرسیونیست آلمانی، امیل نولده به نمایش می‌گذارد. این نمایشگاه از 14 فوریه تا دهم ژوئن 2018 برپاخواهد بود. در این نمایشگاه آثاری از نولده از جمله نقاشی‌ها و طراحی‌های او نمایش داده خواهد شد.

امیل نولده (1956-1867) از اولین نقاشان اکسپرسیونیسم و یکی از نقاشان بزرگ آبرنگ قرن بیستم است.

نولده در یکی از دهکده‌های آلمان به دنیا آمد و در همان‌جا نیز درگذشت. پدر و مادر او پروتستان بودند. او از سال ۱۹۰۲ شروع به نقاشی کرد. از سال ۱۹۰۶ تا ۱۹۰۷ او یکی از اعضای گروه هنری بروکه بود. او یکی از حامیان حزب نازی از اوایل دههٔ ۱۹۲۰ بود. او عقاید منفی خود را راجع به هنر یهودی بیان می‌کرد و به اکسپرسیونیسم توجه خاصی مبذول می‌داشت تا یک روش آلمانی باشد. با این حال هیتلر هیچ‌کدام از شیوه‌های هنر مدرن را نپذیرفت و آن را هنر مبتذل می‌دانست و کارهای نولده رسماً توسط رژیم نازی محکوم شد. بعد از آن زمان حدود ۱۰۰۰ اثر هنری او از موزه‌ها برداشته شد و اجازه نداشت که نقاشی کند، حتی به صورت اختصاصی. با این وجود او صدها اثر آبرنگ خلق کرد که آنها را "نقاشی‌های نقاشی نشده" نامید. بعد از جنگ جهانی دوم نولده دوباره مورد توجه و احترام قرار گرفت. کارهای آبرنگی او شامل مناظر طبیعی آلمان است.

امیل نولده نقاشی نوگرا بود و مانند بیشتر هنرمندان نوگرا با دشمنی و نفرت نازیان روبرو شد؛ اما او این خصومت را "سوءتفاهم و بی‌عدالتی تلخ" دانسته است. هنرمند در آن زمان ۷۱ ساله بود.

 نولده به خاطر انتخاب رنگ‌های پر معنی و رسایش مشهور است. قرمز پر رنگ و زرد درخشنده اغلب در کارهایش دیده می‌شود که یک حالت درخشنده و نورانی به کارهایش می‌دهد، در غیر اینصورت کارهایش تاریک و محزون است.

2

3

4

emil-nolde-two-women-in-a-garden-720w

larger

nolde_emil_3