سرویس تجسمی هنرآنلاین: 12 شاهکار هنر معاصر در ساتبیز نیویورک چکش می‌خورند. این حراج هفته بعد، شانزدهم نوامبر- مصادف با 25 آبان ماه- در ساتبیز نیویورک برگزار می‌شود و 12 اثر از 12 هنرمند شهیر معاصر در آن چکش خواهند خورد.

در ساتبیز نیویورک آثاری از  رُی لیختنشتاین، ژان میشل باسکیت، لوئیز بورژوآ، ژان دوبوفه، فیلیپ گوستون، فرانسیس بیکن، دیوید اسمیت، جوآن میشل، گرهارد ریشتر، اندی وارهول، دیوید هامونزو آلبرتو بِری به فروش خواهند رسید. ذی قیمت‌ترین پیشنهاد ساتبیز در این میان اثری از فرانسیس بیکن با قیمت 35 تا 45 میلیون دلار است و ارزان‌ترین اثر نیز متعلق به دیوید هامونز است که از یک و نیم میلیون تا دو میلیون دلار قیمت گذاری شده است.

در میان این 12 اثر تنها تابلویی که قیمتی برای آن مشخص نشده است، اثری است از آلبرتو بِری (Alberto Burri).

این 12 اثر را مشاهده کنید:

1

رُی لیختنشتاین – 10 تا 15 میلیون دلار

2

ژان میشل باسکیت- 9 تا 12 میلیون دلار

3

لوئیز بورژوآ- 10 تا 15 میلیون دلار

4

ژان دوبوفه-12 تا 18 میلیون دلار

5

فیلیپ گوستون- 6 تا 8 میلیون دلار

6

فرانسیس بیکن- 35 تا 45 میلیون دلار

7

دیوید اسمیت- 6 تا 8 میلیون دلار

8

جوآن میشل- 6 تا 8 میلیون دلار

9

گرهارد ریشتر- 4 تا 6 میلیون دلار

10

اندی وارهول- 30 تا 40 میلیون دلار

11

دیوید هامونز- یک میلیون و پانصد هزار دلار تا دو میلیون دلار

12

آلبرتو بِری – قیمت پیشنهادی تعیین نشده است