به گزارش هنرآنلاین، بعد از آنکه علی شیرازی اعلام کرد برای رسوا کردن این کانال تلگرامی هتاک که چند سالی‌ست به بزرگان هنر ایران انواع تهمت‌ها و اتهامات بدون سند را نشر می‌دهد، آماده است دوازدهم آبان‌ماه کتیبه‌های عاشورایی خود در گنجینه موزه امام علی (ع) را به مدت یک ماه به تماشا و قضاوت عموم بگذارد، اکنون هشت استاد بزرگ خوشنویس در بیانیه‌ای مشترک ضمن حمایت قاطع از شیرازی از سلسله تهمت‌های ناروا به بزرگان هنر ایران، گلایه شدید خود را اعلام کرده‌اند. 

این متن به امضای: غلامحسین امیرخانی، نصرالله افجه‌ای، عین‌الدین صادق‌زاده، اسرافیل شیرچی، مجتبی ملک‌زاده، حسین غلامی، امیر احمدفلسفی و رضا بنی رضی رسیده است. 

متن کامل این بیانیه به شرح زیر است:

روزگار غریبی ست......

چندیست که روزگار بر چرخ نامرادی و نا سپاسی گشته بسانی که گویی این چنین رویکردی امال و ارزوی بسیار کسان گردیده است.

هر یک چندی به تنی از هنرمندان و بزرگان این مرز و‌بوم‌ تاخته و می تازند. 

انچه البته موجودیتی ندارد  نقد و واکاوی روا و منصفانه است که اصولا نقد جز به دقت و انصاف نبوده و‌نیست.

به همین روش ناصواب است که بسیاری  بر خود اجازت فرموده به اعتبار غیبت نقد و نگرشی عمیق و اندیشمندانه دست به هر کاری و ناکاری زده و ای بسا که بر خود فرض نموده که خدمت به جامعه ی هنری و هنر روزگار میفرمایند!!!!!

این چه روش و متد یست که پیش از انکه نقدی واقع شود و‌انصافی بمیان اید هجمه و قضاوت ناروا به بزرگان این عرصه  روا میدارند؟؟!!

شوربختانه بسیاری که خود را منتصب به احوالات هنری میشمارند نیز فرصت را غنیمت شمرده بر طبل بی انصافی میکوبند تا کام گیرند ناکامی خویش را.

از پس همین نامرادی و ناجوانمردیست که کوته اندیشان زمانه این بار نوک پیکان بی انصافی را بر فردی نشان رفته اند که خود از بزرگان و دلباختگان چهل ساله ی هنر بوده و عمر گرانسنگ خود را در خدمت به  هنر و هنرمندان نموده و بسیار اثر بخشیده و می بخشد.

بر کسی پوشیده نیست که استاد وارسته ی روزگار ما جناب علی شیرازی از بزرگان و مفاخر خوشنویسی زمانه ی ماست و همه بر قدرت و توانمندیهای کم بدیل ایشان واقفند؛

و حیرت اینکه ایشان را به جعل و چاپ و امثالهم متهم ساخته گویی که کسی  تا بحال  قدرت قلم و سرعت دست بیحد و شگفت اور ایشان را به نظاره ننشسته!!!

بر همین اساس ما امضا کنندگان زیر با صراحت قاطع و حمایت همه جانبه از ایشان اعلام میداریم که تمامی هجمه ها و‌افتراهایی که به ایشان نسبت داده میشود جز توهم جمعی پریشان  و بدور از انصاف نبوده و اصولا اینگونه رفتارها تنها از کسانی سر میزند که یا اقبالی نداشته اند و یا بهره ای از هنر و خرد و انصاف نبرده اند.

خداوند همه ی ما را بر انصاف و خرد و بینایی رهنمون سازد.

امضاکننده گان:

غلامحسین امیرخانی، نصرالله افجه ای، عین الدین صادق زاده، اسرافیل شیرچی،مجتبی ملک زاده، حسین غلامی، امیر احمدفلسفی و رضا بنی رضی