سرویس تجسمی هنرآنلاین:  شب گذشته 23 اکتبر (اول آبان‌ماه) حراج آثار قرن بیستم خاورمیانه ساتبیز با ارائه 57 اثر در لندن برگزار شد و 20 اثر از 16 هنرمند معاصر ایران در این حراج چکش خوردند. حراج ساتبیز لندن که به آثار قرن بیستم خاورمیانه اختصاص داشت جمعا با مبلغ فروش کل  2,745,000 دلار به پایان رسید. در حالی این رقم برای 57 اثر ثبت شد که فروش 19 اثر ایرانی این حراج جمعا 1,580,000 دلار بود که بیش از 60 درصد فروش حراج به آثار هنرمندان ایرانی اختصاص داشت.

در این حراج 20 اثر از 16 هنرمند معاصر ایران از جمله سهراب سپهری، منوچهر یکتایی، بهمن محصص، حسین کاظمی، ناصر عصار، حسین زنده‌رودی، منیر فرمانفرماییان، پرویز کلانتری، بهجت صدر، فرهاد مشیری، رکنی حائری‌زاده، عذرا حقیقی بخشایش، اردشیر محصص، قاسم حاجی‌زاده، طلا مدنی و حسین خسروجردی چکش خوردند.

در این دوره از حراج ساتبیز رکوردهای اول تا پنجم حراج بیشتر به آثار هنرمندان ایران اختصاص داشت، اثر سهراب سپهری از مجموعه تنه درخت‌ها با فروش 360 هزار دلاری خود رکورد دار شد و پس از آن اثر محمود مختار مصری 297 هزار دلار در جایگاه دوم قرار گرفت. اثر بهمن محصص 280 هزار 500 دلار در جایگاه سوم، اثر حسین زنده‌رودی 264 هزار دلار در جایگاه چهارم و اثر منوچهر یکتایی و دو اثر فرهاد مشیری  هر سه به قیمت 115 هزار و 500 دلار در جایگاه پنجم، در میان رکورداران این دوره حراج ساتبیز قرار گرفتند.

اثر دیگری از سهراب سپهری در این حراج به  قیمت 74 هزار و 250 دلار، اثر منیر فرمانفرماییان 57 هزار 750 دلار، اثر دیگری از منوچهر یکتایی 38 هزار دلار، اثر حسین خسروجردی 29 هزار 700 دلار و اثر طلا مدنی 24 هزار و 750 دلار چکش خوردند.

همچنین اثر ناصر عصار 19 هزار 800 دلار،اثر عذرا حقیقی بخشایش 18 هزار 150 دلار، دو اثر بهجت صدر به قیمت 16 هزار 500 دلار و 14 هزار دلار، اثر رکنی حائری‌زاده 13 هزار 200 دلار، اثر حسین کاظمی 9 هزار 900 دلار و آثار پرویز کلانتری و اردشیر محصص نیز 6 هزار و 600 دلار چکش خوردند. این در حالی است که اثر قاسم حاجی‌زاده در این حراج فروش نرفت.

تصاویر ذیل آثار به فروش رفته ایرانی در حراج ساتبیز لندن را به شما نمایش می‌دهد. نام هنرمند و قیمت به فروش رفته هر اثر در زیر تصاویر درج شده است.

 

1

 بهجت صدر : 16,500 دلار

 

2

منوچهر یکتایی : 115,500 دلار

 

3

حسین کاظمی : 9,900 دلار

 

4

ناصر عصار :19,800 دلار

 

5

 سهراب سپهری : 360,000 دلار

 

6

 حسین زنده رودی : 264,000 دلار

 

7

بهمن محصص : 280,500 دلار

 

9

 فرهاد مشیری : 115,500 دلار

 

10

 عذرا حقیقی بخشایش : 18,150 دلار

 

11

 منیر فرمانفرماییان : 57,750 دلار

 

12

 فرهاد مشیری : 115,500 دلار

 

13

 سهراب سپهری : 74,250 دلار

 

14

 بهجت صدر : 14,000 دلار

 

15

 پرویز کلانتری : 6,600 دلار

 

16

 اردشیر محصص :6,600 دلار

 

 طلا مدنی : 24,750 دلار

 

18

 منوچهر یکتایی : 38,000 دلار

 

19

 حسین خسروجردی : 29,700 دلار