سرویس تجسمی هنرآنلاین: این تصاویر برآیند هنر شوخ طبعانه و خلاقانه هنرمندی است به نام استیفن ایچهوم.

به گزارش هنرآنلاین به نقل از گاردین؛ استیفن ایچهوم در هنری ترکیبی و خلاقانه گربه- گیاهانی خلق کرده است که در نگاه اول مخاطب را جذب خود می‌کنند. این هنرمند خود هنرش را ترکیبی از شوخ طبعی و خلاقیت عنوان می‌کند و می‌گوید که برای خلق این آثار مدت زیادی را صرف خواندن کتاب‌های گیاه شناسی کرده است.

محصول کار استیفن ایچهوم بعدها در کتابی با نام «گربه‌ها و گیاهان»  نیز بروز و ظهور داشته است.

آثاری از این هنرمند خلاق را می‌بینید:

 

 

A collage of a cat-faced cactus by Stephen Eichhorn

 

 

A collage of a cat hiding behind a cheeseplant by Stephen Eichhorn

 

 

A collage of a cat with flowers on its eyes by Stephen Eichhorn

 

A collage of a cat with succulents on its head by Stephen Eichhorn

 

 

A collage of a cat with plants on its head by Stephen Eichhorn

A collage of a cat with plants on its face by Stephen Eichhorn

 

A collage of a cat with asters for eyes by Stephen Eichhorn