سرویس استان های هنرآنلاین: کافه کتاب تالار حافظ اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان فارس میزبان خوانش نمایشنامه "مونیک" اثری از ژان میشل ری می شود.

نمایشنامه خوانی "مونیک" به هدایت سامان بردبار و نقش خوانی مریم محمدی(مونیک) و سامان بردبار(پدر مونیک) در کافه کتاب تالار حافظ فرهنگ و ارشاد فارس روز چهارشنبه ١٣ اردیبهشت ماه اجرا می شود.

این متن نمایش با توجه به یک مشکل اجتماعی که گریبانگیر خانوادههاست و قطعا ناخوشایند نیز است انتخاب شده  است.