به گزارش هنرآنلاین، به نقل از روابط عمومی اداره کل فرهنگ وارشاداسلامی سیستان وبلوچستان،مرتضی سلطانی نژاد گفت:نخستین جلسه شورای سیاستگذاری کنگره شعر سیستان در محل فرمانداری شهرستان زابل برگزار شد.

معاون فرهنگی و مطبوعاتی اداره کل فرهنگ و ارشاداسلامی افزود: در این جلسه ،مهندس ناظری ،فرماندارشهرستان زابل به عنوان رییس شورا،مرتضی سلطان نژادناظر برگزاری کنگره ،ابراهیم محمودی ،عباسعلی جهانتیغ وعباسعلی باقری از شاعران برجسته استانی به عنوان اعضای شورای این کنگره معرفی شدند.

سلطانی نژادخاطرنشان کرد:کنگره ملی شعر سیستان دهم اردیبهشت ماه با حضور شاعران برجسته ملی و استانی درشهرستان زابل برگزار خواهد شد.

گفتنی است؛کنگره شعر بلوچستان نیز در سال جاری در شهرستان نیکشهر برگزار خواهد شد.